Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo - 12. - 16. 2. 2018

9. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK 

JV - Slovesa - opakování slovesného způsobu - učebnice, s. 84-87

                     - práce s čl. Je to šikana? - pravopis slovesného zakončení

KSV - Vyjádření závislé na situaci - žánr - vypravování, rozhovor

LV    - literární žánr - bajka, mimočítanková četba

MATEMATIKA

A - procvičování všech početních operací do 1000 000

   - řešení příkladů i slovních úloh - učebnice - s. 20-24

G- konstrukce trojúhelníku

ČaJS

Přírodověda - Neživá příroda - opakování - součásti neživé přírody

                                               - nové učivo - minerály a horniny

Vlastivěda - Vodstvo ČR

Dějiny - Život za vlády prvních Přemyslovců - opakování - Život prostých lidí, 

                                                                                             Sídla vzdělanosti

                                                                       - nové učivo -Románský sloh