Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo - 19. - 23. 2. 2018

16. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK 

JV - Slovesa - opakování slovesného způsobu

                     - časování sloves - učebnice s. 88- 91

                     - pravopis slovesných zakončení - učebnice - s. 88- 91

KSV - Vyjádření závislé na situaci - žánr - vypravování - Postavím si sněhuláka

LV    - literární žánr - bajka, mimočítanková četba

MATEMATIKA

A - procvičování všech početních operací do 1000 000

   - řešení příkladů i slovních úloh - učebnice - s.26 - 29

   - rovnice - s. 30 - 32

G- trojúhelníková nerovnost - s.33

ČaJS

Přírodověda - Neživá příroda - opakování - minerály a horniny

                                               - nové učivo - vlastnosti látek

Vlastivěda - Vodstvo ČR - opakování - voda povrchová, podpovrchová

                                        - nové učivo - vodní toky, řeky a potoky

Dějiny - Život za vlády prvních Přemyslovců - opakování celé kapitoly