Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo - 26. - 02. 3. 2018

26. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK 

JV - Skladba - podmět, přísudek - učebnice, s. 92- 95

     - Nauka o větě - základ, součásti - opakování

KSV - Práce s hlasem - intonace, technika práce s hlasem

LV    - mimočítanková četba

MATEMATIKA

A - procvičování všech početních operací do 1000 000

   - písemné násobení dvojciferným činitelem - učebnice s.35- 37

G- osa a střed úsečky - s.38

ČaJS

Přírodověda - Neživá příroda - opakování - vlastnosti látek

                                               - skupinová práce - pokus s vodou, zeminou

Vlastivěda - Vodstvo ČR - opakování - vodní toky, řeky a potoky

                                        - práce s mapou - vyhledávání řek, přítoků

Dějiny - Život za vlády prvních Přemyslovců - opakování celé kapitoly

           - skupinová práce